درگیر در فرآیند تولیدکائولن خاک رس مینکوچی

ارزیابی وضعیت مادة آلی خاک با استفاده از تکنیک رگرسیون کریجینگ و …

توزیع اندازة ذرات و مقدار مادة آلی خاک­ها در آزمایشگاه اندازه­گیری شدند. با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیرة گام به گام رابطة بین مقدار مادة آلی و داده­های بافت خاک (درصد شن، سیلت و رس) و شاخص­های پوشش گیاهی، بدست آمده از تصاویر ماهوارة لندست 8، بدست آمد. به کمک مدل بدست آمده ...

کانی‌شناسی رس خاک‌های با مواد مادری گوناگون در پهنه

میکا در افق سطحی خاکرخ فوق بازی به احتمال زیاد منشا بادرفتی دارد. به‌دلیل هوادیدگی بیشتر سنگ‌های فوق‌بازی، کانی‌های مختلط کلریت/ میکا، کلریت/ اسمکتیت و اسمکتیت/ میکا در این خاکرخ بیشتر مشاهده شد.

مقایسه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربری‌های مختلف سازندهای …

بدین منظور در سازند آغاجاری در 7 نقطه و با سه بار تکرار و سازند گچساران در 6 نقطه و با 3 بار تکرار و در سه کاربری مرتع، منطقه مسکونی و اراضی کشاورزی نمونه برداری خاک انجام شد.

مقاله ارزیابی یک مدل رفتاری برای شبیه سازی رفتار مکانیکی خاک های رسی : …

یکی از قدیمی ترین این مدلها که عموماً برای شبیه سازی رفتار خاک های چسبنده رسی مورد استفاده قرار می گیرد، مدل رفتاری MCC می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با معرفی دقیق این مدل رفتاری،فرمولبندی آن تشریح گشته و سپس با مدلسازی این مدل رفتاری توسط یک برنامه کامپیوتری، از آن ...

ارزیابی برخی روش های اندازه گیری پایداری ساختمان خاک و اصلاح آنها برای …

چکیده: خاک های مناطق خشک و نیمه خشک، فقیر از ماده آلی بوده و به همین علت پایداری خاکدانه ها در آنها ضعیف می باشد. این مسأله باعث تخریب ساختمان خاک و در نتیجه مختل شدن پدیده نفوذ آب در خاک می گردد.

تأثیر روش‌های حرارتی و شستشو در پاکسازی یک خاک رسی آلوده به گازوئیل

در این پژوهش اثر حرارت و استفاده از دو نوع شوینده در پاکسازی یک خاک رسی آلوده شده به گازوئیل مورد بررسی قرار گرفت. یک خاک رسی طبیعی به صورت مصنوعی با درصدهای گوناگون گازوئیل (5% و 10%) آلوده گردید. سپس نمونه خاک آلوده شده در معرض حرارت‌های 50، 100 و 150 درجه سانتی‌گراد مورد پاکسازی ...

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور ۱۳۹۶

تغییرات رس قابل پراکنش خاک در حضور دو گونه قارچ رشته ای تاثیر آلودگی سرب و روی، غرقاب و کود فسفر بر سینتیک فسفر قابل استخراج از یک خاک آهکی

مقاله بررسی عوامل موثر در پالایش خاک رس آلوده به جیوه با …

کائولن شرایط مناسبی برای ارزیابی بازدهی روش الکتروکنتیک در حذف جیوه به علت جذب و شبیه سازی سایت آلوده فراهم می کند. غلظت جیوه کل خاک 800mg/kg جیوه (II) و طول این آزمایش ها 32

ویژگی‏های پیدایشی و کانی‌شناسی خاک‏ها تحت تأثیر توپوگرافی و سطح آب …

ویژگی های پیدایشی و کانی شناسی خاک ها تحت تأثیر توپوگرافی و سطح آب زیرزمینی وارزیابی تناسب اراضی منطقه کافتر استان فارس انسان و محیط زیست مقاله 5، دوره 13، شماره 2(33-پیاپی 44)، تابستان 1394 ، صفحه 57-75 اصل مقاله (385.35 K)

تولید ماشین آلات روی

درگیر در فرآیند تولید کائولن خاک رس مینکوچی سنگ شکن تولید تولید کنندگان جدا کننده مغناطیسی آفریقای جنوبی زغال سنگ تولید کنندگان تجهیزات معدن تولید کننده صفحه نمایش ارتعاشی ...

ارزیابی میزان آلودگی برخی از عناصر سنگین در خاک سطحی شهرک …

مقایسۀ غلظت عناصر سنگین و روند تغیرات آن­ها واحدهای ژئومورفیک نشان داد که عناصر سرب، روی، کادمیوم و مس تحت تأثیر منشأ انسان‌زاد و عناصر نیکل و کروم دارای منشأ زمین‌زاد می‌باشند. غلظت سرب، روی و کادمیم با به‌ترتیب میانگین 9/93، 9/126 و 9/1 میلی‌گرم بر کیلوگرم در …

برگشت به بالا